Socis del SAT


Poden esdevenir socis del SAT. totes aquelles persones que així ho sol.licitin a les nostres oficines, sense cap mena de discriminació, amb la finalitat de dona’ls-hi un servei de transport adaptat i personal.

Únicament hauran d’omplir un formulari de sol·licitud i abonar la quota que sigui fixada mensualment per al servei sol.licitat.